SPADE-GAMING

Princess Wang

44%

Jam Gacor:

12:10 - 14:18

15:34 - 17:45

18:55 - 21:22

22:15 - 23:55

Bet :
1200/4000

21x ⭕ ☑️ ⭕ On

6x ☑️ ⭕ ⭕ On

55x ⭕ ☑️ ⭕ On

78x ☑️ ⭕ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 247.695


Mega 7

83%

Jam Gacor:

12:05 - 13:40

14:55 -17:15

19:45 - 21:15

22:10 - 23:30

Bet :
200/800

53x ⭕ ☑️ ⭕ On

41x ☑️ ⭕ ☑️ Off

36x ☑️ ⭕ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 135.730


Wild Wet Win

37%

Jam Gacor:

12:10 - 14:40

15:35 - 17:55

19:25 - 21:40

22:15 - 23:35

Bet :
800-4000

29x ☑️ ⭕ ⭕ On

94x ☑️ ⭕ ⭕ On

77x ☑️ ⭕ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 189.609


Gold Rush Cowboy

93%

Jam Gacor:

12:20 - 15:25

17:13 - 18:45

19:55 - 22:12

22:44 - 23:50

Bet :
4K/8K/12K

35x ⭕ ☑️ ⭕ Off

99x ⭕ ☑️ ☑️ Off

83x ☑️ ⭕ ⭕ On

18x ☑️ ⭕ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 172.999


King Pharaoh

69%

Jam Gacor:

12:03 - 14:48

15:34 - 17:40

20:10 - 21:40

22:14 - 23:48

Bet :
1200/2K/4K

68x ☑️ ⭕ ⭕ Off

92x ⭕ ☑️ ⭕ On

54x ⭕ ☑️ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 114.049


Prosperity Gods

28%

Jam Gacor:

12:25 - 14:20

15:28 - 17:25

19:10 - 21:13

22:21 - 23:58

Bet :
200/1200

54x ⭕ ☑️ ⭕ On

42x ☑️ ⭕ ⭕ On

37x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 235.340


5 Fortune Dragons

80%

Jam Gacor:

12:12 - 14:31

15:36 - 17:40

19:25 - 21:15

22:05 - 23:52

Bet :
800/1200/4000

41x ☑️ ⭕ ☑️ On

56x ☑️ ⭕ ⭕ Off

52x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 178.256


Legendary Beasts Saga

51%

Jam Gacor:

12:12 - 14:31

15:36 - 17:40

19:25 - 21:15

22:05 - 23:52

Bet :
400-2000

70x ⭕ ☑️ ☑️ Off

44x ☑️ ⭕ ⭕ Off

16x ⭕ ☑️ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 105.122


Jokers Treasure

29%

Jam Gacor:

12:06 - 14:31

15:22 - 17:28

19:32 - 21:05

22:17 - 23:53

Bet :
800/1200

16x ⭕ ☑️ ⭕ On

66x ⭕ ☑️ ☑️ On

99x ⭕ ☑️ ⭕ On

76x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 166.872


Mayan Gems

62%

Jam Gacor:

12:10 - 14:23

15:33 - 17:30

19:38 - 21:02

22:25 - 23:55

Bet :
200/400/800

80x ⭕ ☑️ ⭕ Off

84x ⭕ ☑️ ⭕ On

27x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 215.215


Dancing Fever

43%

Jam Gacor:

12:17 - 14:35

16:05 - 17:45

19:20 - 21:15

22:37 - 23:52

Bet :
2000/4000

11x ⭕ ☑️ ⭕ Off

61x ☑️ ⭕ ⭕ On

17x ☑️ ⭕ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 174.515


Cai Shen 888

68%

Jam Gacor:

12:08 - 14:15

16:20 - 18:01

19:45 - 21:10

22:40 - 23:45

Bet :
400/1200

78x ☑️ ⭕ ☑️ On

38x ☑️ ⭕ ⭕ Off

60x ☑️ ⭕ ☑️ On

46x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 216.351


Mermaid

81%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

16:12 - 18:15

19:30 - 21:05

22:30 - 23:52

Bet :
1200/2000/8000

71x ⭕ ☑️ ☑️ Off

12x ⭕ ☑️ ⭕ Off

57x ☑️ ⭕ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 177.975


Lucky Feng Shui

49%

Jam Gacor:

12:03 - 14:08

15:58 - 17:59

19:32 - 21:00

22:40 - 23:55

Bet :
200/400/800

34x ☑️ ⭕ ⭕ On

56x ⭕ ☑️ ☑️ Off

62x ☑️ ⭕ ⭕ On

99x ☑️ ⭕ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 183.585


Panda Opera

76%

Jam Gacor:

12:10 - 14:14

15:45 - 18:40

19:40 - 21:15

22:17 - 23:53

Bet :
4000

9x ☑️ ⭕ ☑️ On

67x ⭕ ☑️ ☑️ On

30x ☑️ ⭕ ☑️ Off

95x ⭕ ☑️ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 171.849


Wong Choy SA

72%

Jam Gacor:

12:08 - 14:15

15:35 - 18:42

19:30 - 21:10

22:13 - 23:45

Bet :
400/800/2000

6x ⭕ ☑️ ⭕ Off

13x ☑️ ⭕ ☑️ On

12x ⭕ ☑️ ⭕ Off

51x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 217.764


Fist of Gold

33%

Jam Gacor:

12:10 - 14:14

15:45 - 18:40

19:40 - 21:15

22:17 - 23:53

Bet :
2000

75x ⭕ ☑️ ☑️ On

47x ⭕ ☑️ ☑️ Off

76x ☑️ ⭕ ☑️ Off

48x ☑️ ⭕ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 240.478


Space Conquest

36%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

16:12 - 18:15

19:32 - 21:00

22:40 - 23:55

Bet :
400/1200/2000

35x ⭕ ☑️ ⭕ Off

24x ☑️ ⭕ ☑️ Off

7x ☑️ ⭕ ☑️ Off

18x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 141.116


Money Mouse

60%

Jam Gacor:

12:12 - 14:31

15:22 - 17:28

19:20 - 21:15

22:05 - 23:52

Bet :
1200

30x ☑️ ⭕ ⭕ Off

44x ☑️ ⭕ ☑️ Off

48x ☑️ ⭕ ⭕ On

99x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 173.012


5 Fortune

27%

Jam Gacor:

12:25 - 14:20

15:45 - 18:40

19:38 - 21:02

22:05 - 23:52

Bet :
200-1200

64x ☑️ ⭕ ⭕ On

92x ☑️ ⭕ ⭕ On

12x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 162.435


Big Prosperity

54%

Jam Gacor:

12:12 - 14:31

15:45 - 18:40

19:20 - 21:15

22:37 - 23:52

Bet :
400/2000

42x ☑️ ⭕ ⭕ On

98x ☑️ ⭕ ⭕ On

36x ⭕ ☑️ ☑️ On

81x ☑️ ⭕ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 210.990


Tiger Dance

57%

Jam Gacor:

12:06 - 14:31

14:55 -17:15

20:10 - 21:40

22:14 - 23:48

Bet :
400/1200

70x ☑️ ⭕ ⭕ On

37x ☑️ ⭕ ☑️ On

55x ⭕ ☑️ ⭕ On

34x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 150.747


Lucky Meow

47%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

15:35 - 17:55

19:20 - 21:15

22:05 - 23:52

Bet :
800/2000/8000

11x ⭕ ☑️ ☑️ On

35x ⭕ ☑️ ⭕ On

93x ⭕ ☑️ ⭕ Off

26x ⭕ ☑️ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 122.451


Wong Po

95%

Jam Gacor:

12:12 - 14:31

15:36 - 17:40

19:32 - 21:05

22:17 - 23:53

Bet :
200/800/1200

82x ⭕ ☑️ ☑️ Off

76x ⭕ ☑️ ⭕ On

75x ☑️ ⭕ ⭕ On

83x ⭕ ☑️ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 143.947


Brothers Kingdom

41%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

16:12 - 18:15

19:45 - 21:10

22:40 - 23:45

Bet :
400/800/4K

52x ⭕ ☑️ ⭕ On

45x ☑️ ⭕ ⭕ On

73x ⭕ ☑️ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 211.078


Sugar Bonanza

84%

Jam Gacor:

12:20 - 15:25

17:13 - 18:45

19:45 - 21:15

22:10 - 23:30

Bet :
400/800/1200

67x ☑️ ⭕ ☑️ On

27x ⭕ ☑️ ⭕ On

55x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 229.971


Ho Yeah Monkey

70%

Jam Gacor:

12:17 - 14:35

16:05 - 17:45

19:40 - 21:15

22:17 - 23:53

Bet :
800

29x ☑️ ⭕ ⭕ Off

90x ⭕ ☑️ ⭕ Off

48x ⭕ ☑️ ☑️ Off

29x ⭕ ☑️ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 240.146


Sexy Vegas

42%

Jam Gacor:

12:12 - 14:31

15:36 - 17:40

18:05 - 19:57

22:13 - 23:45

Bet :
400/2000

23x ⭕ ☑️ ⭕ Off

34x ⭕ ☑️ ☑️ Off

56x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 161.228


Sea Emperor

78%

Jam Gacor:

12:12 - 14:31

15:45 - 18:40

18:55 - 21:22

22:15 - 23:55

Bet :
2K/8K

78x ⭕ ☑️ ⭕ Off

35x ☑️ ⭕ ☑️ Off

52x ⭕ ☑️ ⭕ Off

57x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 102.550


Magic Kitty

67%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

16:12 - 18:15

20:10 - 21:40

22:14 - 23:48

Bet :
1200/2K/4K

43x ☑️ ⭕ ☑️ On

100x ☑️ ⭕ ⭕ On

25x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 127.931


Great Stars

75%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

16:12 - 18:15

19:40 - 21:15

22:17 - 23:53

Bet :
400/800

12x ☑️ ⭕ ☑️ On

75x ☑️ ⭕ ⭕ On

42x ⭕ ☑️ ⭕ On

57x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 195.246


Wong Choy

84%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

16:12 - 18:15

19:40 - 21:15

22:10 - 23:30

Bet :
800/4000

90x ⭕ ☑️ ☑️ Off

34x ⭕ ☑️ ⭕ On

42x ⭕ ☑️ ☑️ Off

40x ⭕ ☑️ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 163.553


Candy Candy

58%

Jam Gacor:

12:03 - 14:08

15:58 - 17:59

19:32 - 21:05

22:17 - 23:53

Bet :
800/2000

42x ⭕ ☑️ ⭕ On

81x ⭕ ☑️ ⭕ Off

73x ☑️ ⭕ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 139.726


Gold Panther Maxways

40%

Jam Gacor:

12:10 - 14:14

15:45 - 18:40

19:40 - 21:15

22:10 - 23:30

Bet :
800/1200/4K

26x ⭕ ☑️ ☑️ Off

72x ⭕ ☑️ ⭕ On

18x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 117.151


Tiger Warrior

79%

Jam Gacor:

12:20 - 15:25

17:13 - 18:45

20:10 - 21:40

22:14 - 23:48

Bet :
1200/2000

92x ☑️ ⭕ ⭕ On

87x ☑️ ⭕ ☑️ On

94x ☑️ ⭕ ⭕ Off

97x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 172.541


Lucky Koi

73%

Jam Gacor:

12:08 - 14:15

16:20 - 18:01

19:40 - 21:15

22:17 - 23:53

Bet :
200/1200

17x ☑️ ⭕ ☑️ Off

92x ⭕ ☑️ ☑️ Off

70x ⭕ ☑️ ☑️ Off

67x ☑️ ⭕ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 185.017


Santa Gifts

37%

Jam Gacor:

12:05 - 13:40

14:55 -17:15

19:25 - 21:15

22:14 - 23:48

Bet :
200/800

62x ⭕ ☑️ ⭕ On

10x ⭕ ☑️ ☑️ Off

95x ☑️ ⭕ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 120.671


Heroes

88%

Jam Gacor:

12:25 - 14:20

15:45 - 18:40

18:05 - 19:56

22:13 - 23:45

Bet :
200/800

5x ⭕ ☑️ ⭕ Off

51x ⭕ ☑️ ☑️ On

58x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 236.716


168 Fortunes

46%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

15:35 - 17:55

19:05 - 21:22

22:44 - 23:50

Bet :
4K/8K

11x ⭕ ☑️ ☑️ Off

70x ⭕ ☑️ ☑️ On

32x ☑️ ⭕ ⭕ On

17x ☑️ ⭕ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 243.372


Big Prosperity SA

90%

Jam Gacor:

12:17 - 14:35

16:05 - 17:45

19:20 - 21:15

22:05 - 23:52

Bet :
1200/4000

86x ⭕ ☑️ ☑️ On

73x ☑️ ⭕ ☑️ Off

69x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 238.218


FaFaFa

72%

Jam Gacor:

12:20 - 15:25

17:13 - 18:45

19:40 - 21:15

22:17 - 23:53

Bet :
1200/4000

35x ☑️ ⭕ ⭕ Off

82x ⭕ ☑️ ☑️ On

38x ☑️ ⭕ ☑️ On

56x ⭕ ☑️ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 147.627


Great Stars SA

89%

Jam Gacor:

12:12 - 14:31

15:36 - 17:40

18:55 - 21:22

22:15 - 23:55

Bet :
200/800

65x ⭕ ☑️ ⭕ Off

21x ☑️ ⭕ ☑️ Off

31x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 241.219


Book of Myth

49%

Jam Gacor:

12:25 - 14:20

16:12 - 18:15

19:20 - 21:15

22:37 - 23:52

Bet :
800-4000

13x ☑️ ⭕ ⭕ Off

15x ☑️ ⭕ ⭕ Off

95x ☑️ ⭕ ⭕ On

32x ⭕ ☑️ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 151.142


Hugon Quest

30%

Jam Gacor:

12:10 - 14:18

15:34 - 17:45

18:01 - 19:53

22:13 - 23:45

Bet :
4K/8K/12K

21x ☑️ ⭕ ⭕ Off

65x ☑️ ⭕ ☑️ On

53x ☑️ ⭕ ⭕ On

13x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 220.751


Gold Panther

86%

Jam Gacor:

12:25 - 14:20

15:45 - 18:40

19:40 - 21:15

22:10 - 23:30

Bet :
1200/2K/4K

67x ☑️ ⭕ ☑️ On

66x ⭕ ☑️ ☑️ On

23x ⭕ ☑️ ⭕ Off

16x ⭕ ☑️ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 144.984


ZEUS

74%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

16:12 - 18:15

18:55 - 21:22

22:15 - 23:55

Bet :
200/1200

16x ⭕ ☑️ ☑️ Off

14x ☑️ ⭕ ☑️ On

9x ☑️ ⭕ ⭕ On

34x ☑️ ⭕ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 210.079


Love Idol

44%

Jam Gacor:

12:03 - 14:08

15:58 - 17:59

19:32 - 21:05

22:17 - 23:53

Bet :
800/1200/4000

81x ⭕ ☑️ ⭕ On

33x ⭕ ☑️ ☑️ Off

74x ⭕ ☑️ ⭕ Off

95x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 111.929


Golden Lotus SE

65%

Jam Gacor:

12:05 - 13:40

14:55 -17:15

20:10 - 21:40

22:14 - 23:48

Bet :
400-2000

96x ☑️ ⭕ ☑️ Off

97x ☑️ ⭕ ☑️ On

53x ⭕ ☑️ ⭕ On

69x ☑️ ⭕ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 174.801


Candy Pop

48%

Jam Gacor:

12:06 - 14:31

14:55 -17:15

19:38 - 21:02

22:25 - 23:55

Bet :
800/1200

46x ⭕ ☑️ ⭕ On

69x ⭕ ☑️ ⭕ Off

10x ☑️ ⭕ ☑️ On

100x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 198.162


Adventure Iceland

73%

Jam Gacor:

12:12 - 14:31

15:36 - 17:40

19:20 - 21:15

22:05 - 23:52

Bet :
200/400/800

91x ☑️ ⭕ ☑️ Off

43x ☑️ ⭕ ☑️ On

59x ☑️ ⭕ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 182.045


Dragon Empire

94%

Jam Gacor:

12:10 - 14:40

17:13 - 18:45

19:05 - 21:22

22:44 - 23:50

Bet :
2000/4000

58x ⭕ ☑️ ☑️ Off

40x ☑️ ⭕ ☑️ On

76x ⭕ ☑️ ☑️ Off

32x ☑️ ⭕ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 105.719


Fiery Sevens

91%

Jam Gacor:

12:06 - 14:31

14:55 -17:15

19:55 - 22:12

22:37 - 23:52

Bet :
400/1200

12x ☑️ ⭕ ☑️ Off

30x ⭕ ☑️ ☑️ Off

31x ⭕ ☑️ ☑️ Off

30x ⭕ ☑️ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 125.584


Cai Yuan Guang Jin

85%

Jam Gacor:

12:25 - 14:20

16:12 - 18:15

19:25 - 21:15

22:14 - 23:48

Bet :
1200/2000/8000

26x ☑️ ⭕ ⭕ On

53x ☑️ ⭕ ☑️ On

99x ⭕ ☑️ ⭕ On

86x ⭕ ☑️ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 220.746


Golden Fist

89%

Jam Gacor:

12:12 - 14:31

15:45 - 18:40

19:10 - 21:13

22:13 - 23:45

Bet :
200/400/800

33x ⭕ ☑️ ⭕ Off

24x ☑️ ⭕ ⭕ Off

5x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 207.168


Pocket Mon Go

52%

Jam Gacor:

12:10 - 14:18

15:58 - 17:59

19:25 - 21:40

22:05 - 23:52

Bet :
4000

50x ⭕ ☑️ ☑️ On

100x ⭕ ☑️ ⭕ Off

34x ⭕ ☑️ ☑️ Off

59x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 191.014


Dragon Gold

56%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

15:35 - 17:55

19:40 - 21:15

22:10 - 23:30

Bet :
400/800/2000

17x ⭕ ☑️ ☑️ On

24x ☑️ ⭕ ☑️ Off

95x ⭕ ☑️ ⭕ Off

8x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 206.479


888

38%

Jam Gacor:

12:08 - 14:15

15:34 - 17:40

19:30 - 21:05

22:44 - 23:50

Bet :
2000

17x ☑️ ⭕ ☑️ On

22x ☑️ ⭕ ⭕ Off

72x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 208.818


Ruby Hood

43%

Jam Gacor:

12:03 - 14:08

16:12 - 18:15

18:11 - 19:58

22:13 - 23:45

Bet :
400/1200/2000

58x ☑️ ⭕ ☑️ On

71x ☑️ ⭕ ☑️ On

26x ☑️ ⭕ ☑️ On

28x ☑️ ⭕ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 231.117


Magical Lamp

41%

Jam Gacor:

12:25 - 14:20

16:05 - 17:45

19:55 - 22:12

22:15 - 23:55

Bet :
1200

31x ⭕ ☑️ ⭕ On

12x ⭕ ☑️ ☑️ On

32x ⭕ ☑️ ⭕ On

100x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 170.593


Double Fortune

75%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

16:12 - 18:15

19:40 - 21:15

22:17 - 23:53

Bet :
200-1200

72x ⭕ ☑️ ⭕ On

33x ⭕ ☑️ ⭕ On

63x ☑️ ⭕ ☑️ On

40x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 167.992


Mr Chu Tycoon

43%

Jam Gacor:

12:06 - 14:31

14:55 -17:15

19:32 - 21:05

22:17 - 23:53

Bet :
400/2000

74x ☑️ ⭕ ⭕ On

15x ⭕ ☑️ ⭕ Off

83x ⭕ ☑️ ⭕ On

98x ⭕ ☑️ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 155.377


Poker Ways

89%

Jam Gacor:

12:17 - 14:35

16:05 - 17:45

19:40 - 21:15

22:17 - 23:53

Bet :
400/1200

75x ☑️ ⭕ ⭕ Off

98x ⭕ ☑️ ☑️ On

40x ⭕ ☑️ ☑️ On

9x ⭕ ☑️ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 130.398


Iceland SA

47%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

15:35 - 17:55

19:32 - 21:00

22:40 - 23:55

Bet :
800/2000/8000

82x ☑️ ⭕ ☑️ On

24x ⭕ ☑️ ☑️ On

11x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 171.687


Legacy of Kong Maxways

54%

Jam Gacor:

12:25 - 14:20

15:45 - 18:40

19:40 - 21:15

22:10 - 23:30

Bet :
200/800/1200

38x ☑️ ⭕ ⭕ Off

54x ☑️ ⭕ ⭕ On

39x ☑️ ⭕ ⭕ On

30x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 196.943


Journey to the Wild

40%

Jam Gacor:

12:20 - 15:25

17:13 - 18:45

19:20 - 21:15

22:37 - 23:52

Bet :
400/800/4K

36x ⭕ ☑️ ☑️ On

61x ⭕ ☑️ ☑️ Off

94x ☑️ ⭕ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 245.678


FaFaFa2

62%

Jam Gacor:

12:10 - 14:14

15:45 - 18:40

19:40 - 21:15

22:10 - 23:30

Bet :
400/800/1200

65x ⭕ ☑️ ⭕ Off

51x ☑️ ⭕ ⭕ On

15x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 172.289


Roma

29%

Jam Gacor:

12:12 - 14:31

15:45 - 18:40

20:10 - 21:40

22:14 - 23:48

Bet :
800

48x ☑️ ⭕ ☑️ On

28x ☑️ ⭕ ⭕ On

70x ⭕ ☑️ ⭕ Off

41x ⭕ ☑️ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 161.200


Da Fu Xiao Fu

58%

Jam Gacor:

12:10 - 14:18

15:58 - 17:59

19:45 - 21:15

22:10 - 23:30

Bet :
400/2000

63x ☑️ ⭕ ☑️ Off

54x ⭕ ☑️ ⭕ Off

100x ☑️ ⭕ ☑️ Off

97x ☑️ ⭕ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 104.452


Caishen

45%

Jam Gacor:

12:10 - 14:40

17:13 - 18:45

19:25 - 21:15

22:05 - 23:52

Bet :
2K/8K

21x ⭕ ☑️ ☑️ Off

64x ☑️ ⭕ ☑️ Off

65x ☑️ ⭕ ⭕ Off

95x ☑️ ⭕ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 249.492


Baby Cai Shen

32%

Jam Gacor:

12:12 - 14:31

15:36 - 17:40

19:25 - 21:40

22:05 - 23:52

Bet :
1200/2K/4K

75x ☑️ ⭕ ☑️ On

13x ⭕ ☑️ ⭕ Off

85x ☑️ ⭕ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 219.772


Emperor Gate SA

78%

Jam Gacor:

12:03 - 14:08

15:58 - 17:59

19:32 - 21:05

22:17 - 23:53

Bet :
400/800

38x ⭕ ☑️ ⭕ Off

50x ⭕ ☑️ ⭕ Off

100x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 181.458


Joker's Treasure Exclusive

32%

Jam Gacor:

12:25 - 14:20

15:45 - 18:40

19:20 - 21:15

22:05 - 23:52

Bet :
800/4000

96x ☑️ ⭕ ☑️ On

87x ☑️ ⭕ ⭕ On

65x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 210.107


Pirate King

59%

Jam Gacor:

12:10 - 14:18

15:58 - 17:59

19:40 - 21:15

22:17 - 23:53

Bet :
800/2000

43x ☑️ ⭕ ⭕ Off

7x ⭕ ☑️ ☑️ On

82x ⭕ ☑️ ☑️ Off

61x ⭕ ☑️ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 132.069


Festive Lion

95%

Jam Gacor:

12:06 - 14:31

14:55 -17:15

19:25 - 21:40

22:05 - 23:52

Bet :
800/1200/4K

40x ☑️ ⭕ ⭕ Off

80x ☑️ ⭕ ☑️ Off

77x ☑️ ⭕ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 176.059


Lucky Cai Shen

66%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

16:12 - 18:15

19:32 - 21:05

22:17 - 23:53

Bet :
1200/2000

10x ⭕ ☑️ ⭕ Off

83x ☑️ ⭕ ☑️ On

76x ⭕ ☑️ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 135.539


Rabbit Riches

64%

Jam Gacor:

12:20 - 15:25

17:13 - 18:45

18:55 - 21:22

22:15 - 23:55

Bet :
200/1200

34x ⭕ ☑️ ⭕ On

63x ☑️ ⭕ ☑️ Off

98x ☑️ ⭕ ☑️ On

73x ⭕ ☑️ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 204.034


Wow Prosperity

76%

Jam Gacor:

12:12 - 14:31

15:36 - 17:40

19:40 - 21:15

22:10 - 23:30

Bet :
200/800

32x ☑️ ⭕ ⭕ Off

77x ⭕ ☑️ ☑️ On

50x ☑️ ⭕ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 120.132


5 Fortune SA

83%

Jam Gacor:

12:06 - 14:31

14:55 -17:15

19:20 - 21:15

22:05 - 23:52

Bet :
200/800

78x ☑️ ⭕ ⭕ On

60x ⭕ ☑️ ⭕ Off

66x ☑️ ⭕ ⭕ On

74x ⭕ ☑️ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 137.477


Double Flame

38%

Jam Gacor:

12:17 - 14:35

16:05 - 17:45

19:32 - 21:05

22:17 - 23:53

Bet :
4K/8K

67x ☑️ ⭕ ☑️ Off

38x ⭕ ☑️ ⭕ On

29x ☑️ ⭕ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 181.686


Christmas Miracles

67%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

16:12 - 18:15

19:40 - 21:15

22:10 - 23:30

Bet :
1200/4000

78x ⭕ ☑️ ⭕ Off

41x ⭕ ☑️ ☑️ On

99x ⭕ ☑️ ☑️ On

80x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 183.598


Royal Katt

69%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

16:12 - 18:15

19:45 - 21:15

22:10 - 23:30

Bet :
1200/4000

21x ⭕ ☑️ ☑️ On

31x ☑️ ⭕ ⭕ On

41x ☑️ ⭕ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 117.837


Crazy Bomber

26%

Jam Gacor:

12:05 - 13:40

14:55 -17:15

19:32 - 21:05

22:17 - 23:53

Bet :
200/800

10x ☑️ ⭕ ⭕ On

29x ☑️ ⭕ ☑️ On

51x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 151.298


Rise of Werewolves

61%

Jam Gacor:

12:12 - 14:31

15:22 - 17:28

20:10 - 21:40

22:14 - 23:48

Bet :
800-4000

89x ⭕ ☑️ ☑️ On

35x ☑️ ⭕ ☑️ Off

47x ☑️ ⭕ ☑️ On

36x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 153.739


Lucky Koi Exclusive

68%

Jam Gacor:

12:17 - 14:35

16:05 - 17:45

18:55 - 21:22

22:15 - 23:55

Bet :
4K/8K/12K

95x ☑️ ⭕ ☑️ On

8x ⭕ ☑️ ☑️ Off

40x ⭕ ☑️ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 199.623


Three Lucky Stars

38%

Jam Gacor:

12:25 - 14:20

15:45 - 18:40

19:45 - 21:10

22:40 - 23:45

Bet :
1200/2K/4K

80x ⭕ ☑️ ☑️ On

28x ⭕ ☑️ ☑️ Off

82x ☑️ ⭕ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 226.120


Muay Thai Fighter

94%

Jam Gacor:

12:10 - 14:14

15:45 - 18:40

19:20 - 21:15

22:05 - 23:52

Bet :
200/1200

71x ☑️ ⭕ ⭕ On

29x ☑️ ⭕ ⭕ On

35x ⭕ ☑️ ⭕ On

45x ⭕ ☑️ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 145.912


Captain Golds Fortune

58%

Jam Gacor:

12:03 - 14:08

15:58 - 17:59

18:55 - 21:22

22:15 - 23:55

Bet :
800/1200/4000

66x ⭕ ☑️ ⭕ Off

30x ☑️ ⭕ ⭕ Off

78x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 224.365


Fiery Sevens Exclusive

49%

Jam Gacor:

12:06 - 14:31

14:55 -17:15

19:40 - 21:15

22:17 - 23:53

Bet :
400-2000

58x ☑️ ⭕ ⭕ Off

79x ⭕ ☑️ ⭕ On

15x ⭕ ☑️ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 182.959


Dragon Gold SA

90%

Jam Gacor:

12:17 - 14:35

16:05 - 17:45

19:30 - 21:05

22:30 - 23:52

Bet :
800/1200

24x ⭕ ☑️ ⭕ On

58x ⭕ ☑️ ⭕ Off

55x ⭕ ☑️ ⭕ On

63x ⭕ ☑️ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 202.221


Golden Chicken

28%

Jam Gacor:

12:10 - 14:14

15:45 - 18:40

19:38 - 21:02

22:25 - 23:55

Bet :
200/400/800

54x ⭕ ☑️ ⭕ On

29x ⭕ ☑️ ⭕ On

23x ☑️ ⭕ ⭕ On

95x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 220.138


Golden Monkey

92%

Jam Gacor:

12:03 - 14:48

15:34 - 17:40

19:45 - 21:15

22:10 - 23:30

Bet :
2000/4000

8x ⭕ ☑️ ⭕ On

34x ⭕ ☑️ ☑️ Off

11x ☑️ ⭕ ⭕ On

86x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 198.793


First Love

82%

Jam Gacor:

12:05 - 13:40

14:55 -17:15

19:05 - 21:22

22:44 - 23:50

Bet :
400/1200

85x ☑️ ⭕ ☑️ On

76x ⭕ ☑️ ⭕ Off

10x ☑️ ⭕ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 183.197


Triple Panda

36%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

16:12 - 18:15

19:40 - 21:15

22:17 - 23:53

Bet :
1200/2000/8000

46x ⭕ ☑️ ⭕ On

80x ☑️ ⭕ ⭕ On

34x ⭕ ☑️ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 141.132


Jungle King

71%

Jam Gacor:

12:20 - 15:25

17:13 - 18:45

19:40 - 21:15

22:10 - 23:30

Bet :
200/400/800

67x ⭕ ☑️ ⭕ On

100x ☑️ ⭕ ⭕ On

69x ☑️ ⭕ ⭕ Off

45x ⭕ ☑️ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 186.470


Golden Whale

46%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

15:35 - 17:55

19:32 - 21:05

22:17 - 23:53

Bet :
4000

65x ⭕ ☑️ ☑️ Off

77x ⭕ ☑️ ⭕ Off

64x ⭕ ☑️ ☑️ Off

10x ⭕ ☑️ ⭕ Off


Kode Unik:

Rp 151.496


Caishen Deluxe Megaways

79%

Jam Gacor:

12:25 - 14:20

16:12 - 18:15

18:12 - 19:56

22:13 - 23:45

Bet :
400/800/2000

95x ⭕ ☑️ ⭕ On

64x ⭕ ☑️ ⭕ Off

71x ☑️ ⭕ ⭕ On

33x ⭕ ☑️ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 188.616


Kungfu Dragon

72%

Jam Gacor:

12:05 - 13:40

14:55 -17:15

19:40 - 21:15

22:10 - 23:30

Bet :
2000

30x ⭕ ☑️ ⭕ On

45x ☑️ ⭕ ☑️ On

74x ☑️ ⭕ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 219.883


Sugar Party

37%

Jam Gacor:

12:10 - 14:17

16:12 - 18:15

19:38 - 21:02

22:25 - 23:55

Bet :
400/1200/2000

30x ☑️ ⭕ ☑️ On

80x ⭕ ☑️ ⭕ Off

36x ☑️ ⭕ ☑️ Off


Kode Unik:

Rp 232.759


Fruits Mania

67%

Jam Gacor:

12:06 - 14:31

14:55 -17:15

19:32 - 21:05

22:17 - 23:53

Bet :
1200

95x ⭕ ☑️ ☑️ On

8x ☑️ ⭕ ⭕ On

67x ☑️ ⭕ ⭕ On

57x ⭕ ☑️ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 125.394


Royale House

93%

Jam Gacor:

12:10 - 14:18

15:34 - 17:45

18:55 - 21:22

22:15 - 23:55

Bet :
200-1200

8x ☑️ ⭕ ☑️ On

41x ⭕ ☑️ ⭕ On

30x ⭕ ☑️ ☑️ Off

98x ☑️ ⭕ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 223.352


Rich Caishen

34%

Jam Gacor:

12:05 - 13:40

14:55 -17:15

19:45 - 21:15

22:10 - 23:30

Bet :
400/2000

52x ⭕ ☑️ ☑️ On

45x ⭕ ☑️ ⭕ Off

42x ⭕ ☑️ ☑️ Off

55x ⭕ ☑️ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 239.144


Highway Fortune

36%

Jam Gacor:

12:10 - 14:40

15:35 - 17:55

19:25 - 21:40

22:15 - 23:35

Bet :
400/1200

6x ⭕ ☑️ ☑️ Off

27x ⭕ ☑️ ☑️ On

52x ⭕ ☑️ ⭕ On


Kode Unik:

Rp 120.137


Emperor Gate

64%

Jam Gacor:

12:20 - 15:25

17:13 - 18:45

19:55 - 22:12

22:44 - 23:50

Bet :
800/2000/8000

68x ⭕ ☑️ ☑️ Off

36x ⭕ ☑️ ☑️ Off

46x ⭕ ☑️ ☑️ On


Kode Unik:

Rp 213.272